✿ღ BUDDHA DHARMA-OBFI Authentic Buddhist Dharma

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM  _/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔

_/♥\_OM AH HUM VAJRA GURU PEMA SIDDHI HUM
_/♥\_ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔ ཨོཾ་ཨྰཿཧྰུྃབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧྰུྃ༔

ღ♥ღ INTERFAITH ღ♥ღ DIALOGUESღ♥ღ

Happy Easter, Frohe Ostern, Blagoslovljene velikonočne praznike , dear Friends and readers at the HERITAGE OF MANKIND . In this 147th Alive Dharma teachings we bring you news about recent conference organised by the Ministry of culture , related to good practices of Interfaith dialogs .
This year (2015) we at BUDDHA DHARMA are celebrating 20. Anniversary of our religious organisation, serving the Teachings of Buddhas . Interfaith dialogs is one of the programmes of BUDDHA DHARMA since the beginning. May culture of peace and non-violence prosper everywhere in the world.
INTERFAITH DIALOGUE
I. INTERFAITH DIALOGS ღ♥ღ
.Conference was organised by the Office for religious communities at the Ministry for culture main hall in Ljubljana, Slovenia, European union in March 2015 . Guest speakers were: dr. Miro Cerar –president of Slovenian government , current minister for culture : mag. Julijana Bizjak Mlakar , dr. Gregor Lesjak – director of the Office for religious communities and dr. Štante from the Institute for philosophical studies . Links to their presentations are found in selected bibliography .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1.1. Presentation of Interfaith dialogs
of BUDDHA DHARMA
Introduction : on the turn to thrid millennium we ate BUDDHA DHARMA organised seven Dialogs in the form of symposiums with artistic programme Ars sacra or contemplative art.
1.2. Participants : more than forty guests from the majority of religious communities and churches collaborated , together with NGO like Amnesty international, Society Hospic, Faculty for social sciences in Ljubljana, Medical faculty in Ljubljana , guests from Austria, Croatia and South Korea. Government organisations ačlso collaborated : Office for religious communities , Office of the ombudsman for human rights , Information and documentation centre of the Council of Europe at the National and university library Ljubljana, Slovene delegation at the Council of Europe, for the commemoration of the 50. Anniversary of the Council of Europe . With the essay »Religion and civil society » US ambassador in Slovenia actively participated .
1.3. Contents of the Dialogs :
Our Dialogs have transcended the form of Interfaith dialogs : we formulated them as Dialogs between religious communities and churches as part of the civil society with government institutions, with other non-governmnet organisations and interested public .
These topics were discussed on the Dialogs : Religion and ethics . There is publication about this symphosium available at National and university library (NUK). At the 2nd symposium we spoke about Attitude toward death and dying in different religions . Mentioned was also problematic use of euthanasia in Netherlands. We also spoke about palliative care for terminally ill (society Hospic). On 3rd symposium we discussed Methods for attaining mental peace and permanent happiness . The aim of prayers and meditations was especially pointed out. Third dialog celebrated 50. Anniversary of the Council of Europe (1999). On 4th Dialog we discussed Wisdom and compassion in modern world . On fifth symposium we spoke about role of religions in democracy : Religion and democracy and human rights . Sixth symposium was dedicated to dialog between Christianity and Buddhism with guest speaker from Theological faculty Ljubljana .On seventh symposium we discussed the book : Religions, sects , new age movements .

Lotus of light

1.4. Ars sacra – Art of the Dialogs enriched the programme of symposiums – Our guidance was light of candles and flowers of compassion . Many interesting artists from religious organisations and guests from Graz Austria collaborated in Ars sacra programme.
1.5. Echoes in the media : there were frequent reports about Dialogs in tv series »Duhovni utrip – Spiritual intelude«, in the main news of RTV Slovenia, main news at Pop tv , in newspaper Delo, Slovenske novice and elsewhere . At Vajra-Gharuda publications of Buddha Dharma we prepared video tape about the Dialogs which is available at NUK (2002).
1.6. International reports : at Christmas in 2009 we published Visual document in English , with attached study : DIALOGS & ARS SACRA FOR WORLD PEACE , on our you tube channel .

II. DIALOG BETWEEN CHRISTIANITY AND BUDDHISM
2.1. During the visit of His Eminence Dzongsar Khyentse Rinpoche from Bhutan in Slovenia in March 1994 there was dialog between Christianity and Buddhism at the Benedictine monastery of Stična . The abbot of the monastery-dr. Anton Nadrah- prepared nice reception for us and guided us through the ancient monastery . We also enjoyed lunch together . Khyentse Rinpoche admired artistic collections of the Benedictine monastery . Later there was also visit and meeting with the archbishop in Ljubljana .
graphics-earth-067745III. INTERNATIONAL INTERFAITH DIALOGS
3.1. With development of information technology and broader availability of internet in third millennium we now attend international video conferences at our Open Buddhist Forum International . Interfaith dialogs are also guiding topics of our blog at wordpress : Heritage of Mankind . We frequently publish at academic network Academia.edu and enrich our knowledge of the dialogs in modern world .
IV. SELECTED INTERNET CONNECTION S
• 3,123 subscribers • 1,362,379 views
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL
http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
si.linkedin.com/pub/tara-tulku-drimed-drolkhar-rinpoche/2b/459/2b2/

85,833 views , HERITAGE OF MANKIND, 5200 subscribers
http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ 文殊 文殊菩薩
https://independent.academia.edu/TaraTulkuDrimedDrolkharRinpoche
V. SUGGESTIONS ON THE CONFERENCE
5.1. At BUDDHA DHARMA we support the idea of the Council of the government with religious communities , consisting of twelve members , as presented by the minister for culture mag. Julijana Bizjak Mlakar . We are also prepared to collaborate in this Council .
5.2. Religious holidays : we also support suggestion of the Office for religious communities at the Ministry for culture to prepare and publish booklet with different religious communities (as celebrated by religious communities in Slovenia, EU).
VI. SELECTED BIBLIOGRAPHY
Presentations of guest speakers dr. Miro Cerar, mag. Julijana Bizjak Mlakar, dr. Gregor Lesjak and dr. Štante .
http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_verske_skupnosti/posveti_in_druga_srecanja/

Few other religious communities also presented their views about Interfaith dialogs . Their essays can be viewed and listened online .

VII. Presentation of Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche at the conference , in Slovene language , in collaboration with Mangala Konchok Norbu – Dharma Art Director of BUDDHA DHARMA .

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/verske_skupnosti/2013/56._posvet/BUDDHA_DHARMA.pdf

MEDVERSKI DIALOGI
I.DIALOGI V CANKARJEVEM DOMU LJUBLJANA

1.1. Uvod : na prehodu v tretje tisočletje smo v BUDDHA DHARMI organizirali sedem Dialogov v obliki simpozijev z umetniškim programom Ars sacra ali Kontemplativna umetnost .
1.2. Sodelujoči : sodelovalo je več kot štirideset gostov iz večine verskih skupnosti in cerkva, nevladne organizacije kot so Amnesty international, društvo Hospic, Fakulteta za družbene vede Ljubljana, Medicinska fakulteta Ljubljana , gostje iz Avstrije, Hrvaške in Južne Koreje. Sodelovala so tudi vladne ustanove : Urad za verske skupnosti , Urad varuha človekovih pravic , Informacijski center Sveta Evrope pri NUK , Slovenska delegacija v Svetu Evrope, ob obeležitvi 50. Obletnice Sveta Evrope . Z esejem “Vera in civilna družba/Religion and civil society” je sodelovala tudi ameriška ambasadorka v Sloveniji .
1.3. Vsebine Dialogov : naši dialogi so presegali okvir samih medverskih dialogov , saj smo jih zasnovali kot dialog verstev, verskih skupnosti kot delom civilne družbe z vladnimi ustanovami, z drugimi nevladnimi organizacijami in zainteresirano javnostjo .
Obravnavali smo naslednja področja : Verstva in etika in o tem simpoziju natisnili tudi zbornik, ki je dostopen pri NUK ; na 2. Simpoziju smo govorili o Odnosu do umiranja in smrti v različnih verstvih in se dotaknili sporne uporabe evtanazije na Nizozemskem . Govorili smo tudi o paliativni oskrbi neozdravljivo bolnih (društvo Hospic). Na 3. simpoziju smo obravnavali Metode za doseganje mentalnega miru in trajne sreče ter poudarili pomen molitve in meditacije . 3. Dialog je obeležil 50. Obletnico Sveta Evrope (1999). Na 4. Dialogu smo obravnavali modrost in sočutje v sodobnem svetu . Na 5. Simpoziju smo se dotaknili vloge verstev v demokraciji : Vera in demokracija ter človekovih pravic . 6. Simpozij je bil posvečen dialogu med krščanstvom in budizmom , z gostom iz Teološke fakultete v Ljubljani . Na 7. Simpoziju smo obravnavali knjigo : Verstva, sekte, novodobna gibanja .

bloggif_50afaf63f2c52

1.4. Ars sacra – Umetnost Dialogov je popestrila in obogatila naporen program simpozijev . Naše vodilo je bila svetloba sveč in rože sočutja . V programu ARS SACRA je sodelovalo več zanimivih umetnikov iz verskih organizacij ter gostje iz Gradca .
1.5. Odmevi v medijih : o Dialogih so redno poročali v oddajah Duhovni utrip in Dnevnik RTV Slovenija , v poročilih na Pop tv ter v časopisih kot so Delo, Slovenske novice in drugod . V okviru Vajra –Gharuda publikacij smo v BUDDHA DHARMI leta 2002 o Dialogih pripravili video kaseto, ki jo hrani NUK .
1.6. Mednarodne objave : ob Božiču 2009 smo na svojem kanalu na Youtube objavili Vizualni document v angleškem jeziku , s spremno študijo : DIALOGUES AND ARS SACRA FOR WORLD PEACE .
II. DIALOG MED KRŠČANSTVOM IN BUDIZMOM
2.1. Med obiskom Njegove eminence Dzongsar Khyentse Rinpočeja v Sloveniji (marec 1994) je potekal dialog med krščanstvom in budizmom, v benediktinskem samostanu Stična , kjer so nas lepo sprejeli . Khyentse Rinpoche je bil navdušen nad umetniškimi zbirkami stiškega samostana .
Organiziran je bil tudi sprejem pri takratnem ljubljanskem nadškofu .

graphics-earth-029349III. MEDNARODNI MEDVERSKI DIALOGI
3.1. Z razvojem računalniške tehnologije in večjo dostopnostjo interneta v tretjem tisočletju se sedaj udeležujemo mednarodnih video konferenc v okviru našega Open Buddhist Forum International . Medverski dialogi so tudi rdeča nit našega bloga na WordPressu : HERITAGE OF MANKIND / Zapuščina človeštva . Redno objavljamo na akademski mreži ACADEMIA.EDU in s tem bogatimo svoje poznavanje Dialogov v sodobnem svetu .
IV. IZBRANE SPLETNE POVEZAVE
• 3,123 naročnikov • 1,362,379 ogledov
BUDDHA DHARMA-OBF INTERNATIONAL
http://www.youtube.com/user/openbuddhistforum
si.linkedin.com/pub/tara-tulku-drimed-drolkhar-rinpoche/2b/459/2b2/

85,833 ogledov HERITAGE OF MANKIND, 5200 naročnikov
http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com

ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱི༔ 文殊 文殊菩薩
https://independent.academia.edu/TaraTulkuDrimedDrolkharRinpoche

IV. PREDLOGI NA POSVETU
4.1. V BUDDHA DHARMI podpiramo predlog o ustanovitvi 12-članskega sveta vlade za dialog z verskimi skupnostmi , kot je predlagala ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar . Pripravljeni smo tudi sodelovati v tem 12-članskem Svetu .
4.2. Podpiramo tudi predlog Urada za verske skupnosti glede publikacije : Verski prazniki .
Pripravila : Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche – Alenka Bone’
Bibliografije raziskovalcev in avtorjev : Inštitut informacijskih znanosti , Cobiss 90321
Dharma Art Director : Mangala Konchok Norbu – Miran Lutarič
Bibliografije raziskovalcev in avtorjev : Inštitut informacijskih znanosti , Cobiss 90352

graphics-earth-073125VIII. WISDOM WITHOUT BORDERS
2.1. Cultural Society Valentin Žumer is named after my respected grandfather , composer & chor leader Valentin Žumer (1911-1986). Since I spent first 24 years of my life with my grandparrents , I could observe great devotion and diligence of my grandfather toward music, composition and singing . The society asked me to become president on Faberuary 28, 2015 . I try to contribute as much as I can . Welcome to visit our new page at Google * with many photos and video clip.
https://plus.google.com/u/2/+KDValentin%C5%BDumerHajdo%C5%A1e/about

III. BUDDHIST RELIGIOUS & SPIRITUAL ACTIVITIES

downloads picmix.com_3249105(1)

3.1. Amitabha Drubchen lead by H.E. Ayang Rinpoche at Amitabha foundation / monastery in South India and around the world
April 7 – 15 , 2015 .
http://hosted-p0.vresp.com/370456/759a4cc8cc/ARCHIVE#.VRqktLwzjNE.twitter

Amitabha Pure Land Thankga with Ayang Rinpoche at the Deer Park
Every year at Ayang Rinpoche’s Dechen Choeku Ling Monastery in Mundgod, South India, they perform a Drupchen (Great Accomplishment ceremony), focusing on the Dharmakaya Amitabha, Sambhogakaya Avaloketeshvara or Nirmanakaya Guru Padmasambhava, alternating each year. This year they will do Amitabha puja.
Rinpoche welcomes everyone to participate by reciting the Amitabha mantra while visualizing the Amitabha Pure Land. Send your accumulations made between April 4-17 daily to NY@amitabhafoundation

IV. Colophon

picmix.com_3138046(1)
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL
Coworkers at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL.
On This List (4390)
※. .•*¨`*♫.• ཨ ཨ ཨ ♥¯`♥❥
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL Generally beneficial religious org. since 1995 registered in Slovenia, EU. Web sites : http://www.youtube.com/OpenBuddhistForum http://www.MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI blog, Dharma art photos http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind – Treasure of pure Dharma , links to Wikipedia and related photos. Serving, upholding and protecting the teachings of Buddhas by promoting ten enlightened activities as taught by Buddha Shakyamuni and His emanation Buddha Padmasambhava; promoting Millenium goals of United nations : Universal education ,Gender equality and empowerment of women http://www.un.org.millenniumgoals
Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche-✿♥President & CEO of BUDDHA DHARMA-OBF International
Nyingma Vajrayana Atiyoga Ling, EU * Continuing the Nyingma Vajrayana Atiyoga Dzogpa Chenpo Essence lineage of Ayu Khandro Tsewang Dorje Paldron (Tibet 1839-1953)Dharma Counselling, Astrological Consulting, Buddhist Wholesome Medicine: Wellness & Health :Skype : Tara Tulku Rinpoche. Member of social network : Tara Tulku Rinpoche’s Public Profile
Mangala Konchok Norbu – Dharma Art Director of Buddha Dharma – OBFI
Bibliographies of researchers and authors at the Institute for information science http://www.izum.si/cobiss 90352 since 1988 , COBISS (abbreviation for Co-operative Online Bibliographic System & Services) is an organisational model used to join libraries in a uniform library information system with shared cataloguing.

BUDDHA AMITAYUS MANTRA
Mangala Konchok Norbu
Dharma Art Director.。 at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONALStudied 2.18 Scientific film,sound & video recordings at Institute for information sciences
His Eminence Lama Karma Gyan Sagar Rinpoche, Association for non-violence, world peace, wheel, Buddhist religion in Nepal(monastery, Buddhist school for orphan children, peace pagoda, Dechen Ling gompa, three-year meditation retreat)*****Dharma assistant : Khenpo Pema Sampa Lama
and many Associates of Buddha Dharma-OBF International around the world.
BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONAL
780 Colleagues
Her Eminence Lama Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche | Change.org
Change.org is the leading site for social change, providing daily news and information about important social issues and empowering people to take action.
PHP – Gravatar – Globally Recognized Avatars
MySpace.com/BuddhaDharma_OBFI http://www.YouTube.com/OpenBuddhistForum HOMAGE TO SHAKYAMUNI BUDDHA * 393.693 VISUAL*VISIONARY DHARMA VIEWS Visit also: …
en.gravatar.com/buddhadharmaobfinternational.php
World Buddhist Directory – Presented by BuddhaNet.Net
http://www.buddhadharmaobfinternational.wordpress.com Heritage of mankind. http://www.myspace.com/BuddhaDharma_OBFI Dharma art, teachings. May all beings benefit …
http://www.buddhanet.info/wbd/country.php?country_id=82
and many Buddhists around the world who are serving and upholding the Teachings of the Buddha
TaraTulku Drimed Drolkhar Rinpoche
Founder, CEO at BUDDHA DHARMA – OBF INTERNATIONALStudied at 1.01 Original Scientific Article INSTITUTE FOR INFORMATION SCIENCES
Friends4,997
Photos1,811 Map778 877
Followers 1411
❁‿↗⁀◎⊙ღ๑۩۞۩๑ღ⊙◎‿↗⁀❁ ATI YOGA ESSENCE LINEAGE –
ATIYOGA ESSENCE LINEAGE RAYS OF SAMANTABHADRA DRIMED ODSER ❁

Namo Amitabha Buddha. 南无阿弥陀佛。_(((♥)))_

V . Dedication ✿⊱╮

May the merit and virtues accrued from this work adorn the Buddha´s Pure Land,
Repaying the four kinds of kindnesses above and relieve the sufferings of those in the three paths below.May those who see and hear of this all bring forth the heart of Understanding and live the Dharma for the rest of this life. Then be born together in the Land of Infinite Bliss. Homage to Amitabha Buddha ღ♥ღ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: